Aksie Nodig om Volstruisramp te Keer

Eugene von Brandis LPP

Agbare Speaker, die plaaslike produksie van volstruisvleis, -leer en -vere dra nagenoeg 70% by tot die totale wêreldwye mark. Die plaaslike industrie is oorheersend uitvoer-gedrewe, tot 90% is vir die buiteland bestem. Op nasionale vlak, is die volstruis-industrie die vernaamste vleis uitvoerproduk gemeet aan die volume en die waarde van die uitvoere[Note:1]. Vleisproduksie vanaf volstruise gegenereer nagenoeg R700 miljoen[Note:2].

Die totale waarde van die industrie word beraam op R1.2 biljoen en verskaf direk werk aan 20 000 mense in Oudtshoorn en die omliggende areas. Die getal groei egter tot +-50 000 wanneer beide die stroom-op en stroom-af werksgeleenthede in ag geneem word[Note:3]. Volstruisboerdery is gekonsentreerd in die Wes-Kaap met 65% van die nasionale boerdery in die Klein Karoo en 25% in die Suid-Kaap[Note:4].

Agbare Speaker, sedert die uitbreek van voëlgriep in April laas jaar, het die industrie meer as R1 biljoen verloor en moes meer as 41 000 voëls uitgeslag word[Note:5] – ‘n verlies van nagenoeg R100 miljoen per maand[Note:6].

Die volstruis industrie kan in twee breë kategorieë verdeel word: ‘vleis’ en ‘produkte’. Die ‘produkte’ bestaan hoofsaaklik uit leer, vere en ander by-produkte soos toerisme en curios/aandenkings. Beide die insette in die industrie, sowel as die uitsette van die industrie in die verskillende kategorieë word op ‘n drastiese wyse geraak.

Boere staar ‘n loon-rekening van R86.4 miljoen per jaar in die gesig in die Eden Distrik, sonder dat enige inkomste gegenereer word. Behalwe dié uitgawe beloop laboratoriese uitgawes nagenoeg R10 miljoen per jaar bloot vir die monitering van die situasie[Note:7].

Voer- en gesondheidskostes is die vernaamste insetmarkte wat ook direk geaffekteer word. Voerverskaffers se produkte aan volstruisplase beloop ‘n markwaarde van R550 miljoen per jaar. Die uitgawes op siekte en plaagbeheer word beraam op R50 miljoen per jaar[Note:8]. Beide dié industrieë ervaar ook erge finansiële teëspoed weens voëlgriep.

Agbare Speaker, in die Wes-Kaap, hou tussen 30-40% van die sekondêre produksie en prosessering verband met die landbou-sektor. In die volstruis-industrie, word dié markwaarde van R639 miljoen, verdeel onder abattoirs en vleis-prosesseerders (R192 miljoen), Looierye (R415 miljoen) en vere-prosesseerders (R32 miljoen)[Note:9].

Tesame met die Kango-grotte, is die Volstruis-industrie, seker een van die grootste trek-pleisters na die distrik. Volstruistoerisme het reeds hul oorsprong vanaf 1938, toe die Hooper-gesin van Oudtshoorn toeriste met hul Volstruis-skouplaas vermaak het.

Elk van die +-50 000 werksgeleenthede is onder druk.

Agbare Speaker, van dringende belang is hoe die korttermyn krisis aangespreek word. Die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme moet voorts projekte ondersoek om toerisme te stimuleer – byvoorbeeld die effektiewe bemarking en bewaring van die Kango-grotte. Die Departement van Vervoer en Openbare Werke moet projekte in die omgewing prioritiseer om sodoende broodnodige werkskepping te stimuleer. Die Departement van Sport- en Kultuursake moet innoverende ondersteuning bied sodat geleenthede, soos die KKNK, optimaal ‘n bydrae tot die hele gemeenskap kan lewer.

Agbare Speaker, ter afsluiting, versoek ek die Wes-Kaapse Minister van Finansies, Eknomiese Ontwikkeling en Toerisme, om ‘n medium-termyn ekonomiese-reddingsplan te ondersoek vir die omgewing.

Slegs deur flink en effektiewe optrede, volledige ondersoek en vooruitbeplanning, kan die skade en gevolge van die ramp beperk word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *