Fetale Alkoholsindroom Hangende Krisis

Willem Faber, MP – NCOP Select Committee member – Social Development

Hon Chair, Minister and Members Although this is child Protection week – we see newspaper reports of growing incidents of sexual offences committed against children – specifically child rape.

Dit is van kardinale belang dat die breër gemeenskap n rol moet speel in die berskerming van ons kinders. In sommige van die voorheen benadeelde gemeenskappe – en veral in die Noord Kaap vind ons dat die misbruik van alkhol n kommerwekende rol speel in misbruik van kinders.

Weens die sosiale omstandighede in van ons gemeenskappe vind ons dat ouers dus nie alteit voldoende na hulle minderjarige kinders omsien nie.

Daar word daagliks gelees van familie lede wat kinders seksueel mollesteer.

Die werklikheid is dat so min van die sake werklik aangemeld word weens die vrees van die kinders dat hulle self daarvoor blameer sal word.

Dit is dan ook die rede hoekom alle kinders met Fetale Alkohol Sindroom (FAS) ‘n matige tot ernstige graad van breinskade het. Die tydskrif van die Amerikaanse Mediese Vereniging het in 1991 berig dat Fetale Alkoholsindroom die belangrikste bekende oorsaak van verstandelike gestremdheid is. Ten minste 5 000 – of een uit elke 750 babas wat lewend gebore word – word volgens dié tydskrif jaarliks met die sindroom gediagnoseer. Dertig tot veertig persent van babas wie se moeders tydens swangerskap swaar drink, ly aan die siekte en die probleem word aangetref by alle rasse- en sosio-ekonomiese groepe. Sommige navorsers is van mening dat een- tot twee-derdes van alle kinders wat spesiale onderrig ontvang, deur hierdie sindroom geaffekteer is. Kinders wat aan Fetale Alkohol sindroom ly, ondervind ernstige leerprobleme en is stadig om te begin praat. Dit is dan ook die rede hoekom alle kinders met FAS ‘n matige tot ernstige graad van breinskade het. Die gemiddelde IK van ‘n kind met FAS is tussen 65 en 75 (Norm = 100). As in gedagte gehou word dat SA tans ‘n beleid van inklussiewe onderwys het, beteken dit dat hierdie kinders in hoofstroom skole is. Die kinders, opvoeders en ouers voer dus daagliks ‘n geweldige stryd om hierdie kinders te help om hul daaglikse uitdagings te hanteer. Hulle toon ook gedragsprobleme soos hiperaktiwiteit, swak konsentrasievemoë en probleme met sosialisering.

Die sindroom oefen ‘n invloed uit op hul skoolloopbaan, sosiale gedrag en uiteindelik hul kanse om werk te kry. Na raming ly een uit elke twintig kinders in Noord-Kaap aan die sindroom.

“Dit is dus belangrik dat wanneer ons na Kinderbeskerming kyk, ons al voor geboorte na ons kinders sal omsien.”

Die bewusmaaking van FAS in gemeenskappe is van kardinale belang.

Voorkoming is eenvoudig , moeders moet verhoed word om alkohol te gebruik tydens swangerskap. Bewusmaakings programme aan moeders moet geloods word om FAS te verminder.

Weereens rus die onus op ons as samelewing om te ondersteun in die verband en betrokke te raak. Indien ons nie by die begin, begin, om eers na ons ongebore babas om te sien in die moeder se toesig nie – hoe te meer kan ons na ons jong kinders omsien wat daagliks beskerm moet word teen misdaadigers?

Die gespesialiseerde kinderbeskermings eenheid van die Suid Afrikaanse Polisie Mag was deur Kommisaris Jackie Selebi in 2006 ontbind wat n totale flater was. In 2011 is die eenheid herroep. Ongelukkig het baie spesialiste op die gebied van kinder beskerming verlore geraak en is die eenheid tot op datum nog nie op die vlak soos van tevore nie.

Die besluit om seksuele Misdaad howe in sekere dele in Suid Afrika te sluit was ook n groot flater. Minister Radebe het darm op 17 Mei aangekondig dat hy n taakspan gaan saamstel om ondersoek in te stel oor die her opening van “die” howe. Die howe moet meer as net howe wees, maar ook n aan vulling vir die Thuthuzela omgee-sentrums wat n gespesialiseerde eenstop sentrum is vir geweld teen vroue en kinders. Die DA hou voet by stuk dat die opening van die Seksuele Misdaad howe nie net skuldigbevinding van die misdadigers sal vebeter nie, maar ook die morele bystand aan die slagoffers sal kan verleen.

Die Kinderbeskermings register en Seksuele misdrywe register was in plek gestel om te verseker dat effektiewe bystand aan individue in gemeenskappe gegee kan word.Die doel hiervan is om sodoende n databasis van skuldig bevinde oortreders bekend te maak. Die registers word egter swak bestuur en laat die kans ontstaan dat veroordeelde misdadigers weer tussen kinders kan beland. Die DA glo dat daar net een register saamgestel moet word om verwarring tussen die 2 sisteme te voorkom.

n Tekort aan Maatskaplike werkers is ook kommerwekkend in ons geaffekteerde gebiede. In Maart 2012 het die Suid Afrikaanse raad vir Maatskaplike werkers bevestig dat daar net 16 740 maatskaplike werkers geregistreerd is. Die DA glo stellig, dat soos in die Wes Kaap meer Maatskaplike werkers aangestel moet word om die sosiale probleme in gemeenskappe te bestuur.

Maatskaplike werkers moet as n skaars proffessie geidentifiseer word en n daadwerklike pooging moet deur die regering aangegaan word om die beroep – “roeping” te bevorder deur beurse aan voornemende studente toe te staan asook hulle werksomstandighede te verbeter. Die DA in die Wes Kaap het ook n mentor program geloods om Maatskaplike werkers te leer om Hof verslae op te stel om sodoende kinders beter te kan beskerm teen die seksuele misdaadigers.

Dit het tyd geword dat ons in die spieël kyk en aan ons self die vraag vra of on werklik alles in die stryd gooi teen misdaad teen kinders. Ons het die gesamentlike verantwoordelikheid om aan kinders wat seksueel misbruik word die nodige nasorg en bystand te verleen. Kom ons staan almal saam en sorg dat die Jong kinders van Suid Afrika veilig kan voel en die geleenheid van n oop geleendheid samelewing kan ervaar vir die toekoms.

Ek dank U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *