Youth Wage Subsidy Best Way to Tackle Youth Unemployment

Karen de Kock MPL

DA Northern Cape Caucus Legislature

Speech delivered during a youth wage subsidy debate in the Northern Cape Legislature.

Agbare Speaker, agbare Premier, Lede van die uitvoerende raad, kollegas van die huis, dames en here.

It is an honour to be able to partake in this debate today. It is probably one of the most important debates to take place in this legislature as it speaks to our gravest concern. What is the best way to tackle youth unemployment?

If it is necessary to ask this question, we have to first admit that we have failed. It is only when we accept this fact and take ownership of it that things can change.

Kom ons wees eerlik met mekaar vandag. Die Nasionale Jeug Kommisie is ‘n mislukking! Die Umsobomvu Jeug Fonds is ‘n mislukking! Die Nasionale Jeug Ontwikkelings Agenskap, nog ‘n mislukking! State Diamond Trader, nog ‘n groter mislukking! It moved to Joburg! Plaaslike ekonomiese ontwikkeling projekte geïnisieer deur munisipaliteite, misluk. Ons munisipaliteite weet dan nie eers om hulle eie finanasies te bestuur nie. “Job opportunities is the state sector”, ‘n fatale mislukking! Dit kos die staat ongeveer R60 000 om een werksgeleentheid te skep wat meer is as die persoon se jaarlikse salaris – dit is nou as hy of sy vir n jaar op die projek werk, wat hoogs onwaarskynlik is. Dit maak glad nie ekonomiese sin nie. Opleidingsprogramme, ‘n mislukking. Ons lei jong mense op in die provinsie om waar te gaan werk? Definitief nie in dié provinsie nie! Daar is nie werk in dié provinsie nie. Ons provinsiale ekonomie groei met gemiddeled ongeveer 2,3%. Dit moet met n minimum van 6-8% groei om enigsins ‘n impak te hê op werkloosheid.

Wat nodig is om werkloosheid onder die jeug in die provinsie aan te spreek is strukturele verandering in die ekonomie. Dit is juis wat die DA bied in ons 8% groei plan. ‘n Plan vir ekonomiese groei en werkskepping waarvan die jeugsubsidie deel vorm. Ons kan nie net staat maak op die SKA, die universiteit wat nog gebou moet word, die Bloodhound projek en job fairs waar mense in lang rye moet staan nie.

Die DA se 8% groei plan is gebaseer op ‘n gedeelde visie en navorsing wat toon dat die plan kan werk. Vir die DA moet die jong mense in hierdie provinsie die geleentheid kry om by ‘n privaat besighede te kan begin werk d.m.v. die subsidie sodat die persoon ervaring kan opdoen, hom of haarself kan opwerk, uit armoede ontsnap en uiteindelik onafhanklik van die staat ‘n lewe kan lei wat vir hom of haar waadevol is. Of andersins, om jong mense te voorsien van ‘n geleentheidsbewys ten einde hulle te help om verdere opleiding te bekom, ‘n besigheid te begin of wat kan dien as sekuriteit vir ‘n lening. In beide gevalle groei besighede, verhoog produktiwiteit en is daar meer werk in die provinsie. Lande waar dit bewys is om te werk is Singapoer, Engeland, Chile en Argentienie. Dit werk ook in die Wes-Kaap.

Speaking after June 16 1976, the ANC President Oliver Tambo promised that when freedom comes, the youth in particular shall benefit. So every couple of years we are reminded by the ANC of the youth’s importance, somebody is established to look into the challenges that face the youth and provide an integrated plan on how to turn around the fate of young people. They stage-manage unimaginative consultation processes, rehash the well-worn rhetoric and submit documents to the Cabinet, where the state president makes a few earnest statements about the youth being the future. And then the process repeats itself to pacify the youth that gets angry whilst unemployment remains unaddressed.

Hoekom? Die rede waarom werkloosheid onder die jeug nooit onder die huidige administrasie daadwerklik aangespreek en opgelos sal word nie en waarom al die halfdeurdagte inisiatiewe misluk, is omdat die ANC inherent verdeelt is. Daar is geen gesamentlike visie wat ondersteun word deur ‘n omvattende, realistiese plan wat bewys is om te werk en implimenteerbaar is soos in die geval van die DA nie.

Dit gaan inderdaad vandag interessant wees om te sien namens watter groepering die ANC in ons provinsie praat. Daar is natuurlik die soos die President en die minister van finansies wat die jeugsubsidie ondersteun. Dan is daar COSATU wat teen die loon subsidie is terwyl hulle eintlik net daarop uit is om hulle lidmaatskap te verbreed, meer geld te maak en ‘n ondersteuningsbasis te bou sodat hul leiersskap hulself kan posisioneer vir ‘n posisie in die ministerie. Dan is daar die “economic freedom in our lifetime” groepering waarvan die slagspreek opsigself, as mens kyk na wat die groepering voorstel, ‘n konseptuele paradoks is. Dan is daar die groepering wat werklik glo in teorieë wat omtrent twee eeue terug ontwikkel is en reeds in die vorige eeu verkeerd bewys is.

Hoe kan jy so ‘n land regeer? Hoe kan jy so werkloosheid aanspreek? Hoe kan jy so werkloosheid onder die jeug aanspreek? Jy kan nie!

Die Agbare MEC Botes het verlede jaar gesê die mense stem vir die ANC omdat hulle glo in die ANC se ideologie. Die DA het by die begrotings toespraak hierdie jaar uitgewys dat dit nie so in nie. Mense stem uit vrees. Uit vrees dat hulle nie ‘n werk sal kry nie. Uit vrees dat hulle nooit uit armoede sal ontsnap nie. En die hartseer hiervan is dat so baie mense nie besef dat hulle stem uit vrees hulle vrese verwesenlik nie.

I watched the Hunger Games last week and one of the sentences in the movie that struck me the most is that there is only one emotion stronger then fear and that is hope. Die DA is vandag hier om vir jongemense weer hoop te gee. Daar is ‘n oplossing. Armoede is ‘n mensgemaakte ding. Daar is vir jou ‘n werk daar buite, ‘n goeie langtermyn werk waar jy jou talente kan uitleef en sodoende jou drome verwesenlik. Dit is die DA se plan vir groei en werkskepping wat bewys is om te werk en waarvan die jeugloon subsidie ‘n integrale deel vorm.

Die jeugsibsidie sal sal 423 000 jong mense bevoordeel in drie jaar teen ‘n koste van 5 biljoen, ‘n bedrag wat ons met gemak kan bekostig as jy in ag neem dat ongeveer 30 biljoen elke jaar verlore gaan a.g.v. korrupsie en onnodige besteding. Die DA stel voor dat ons die beleid toets vir drie jaar en as dit werk, wat ons glo dit sal, kan meer geld aan hierdie beleid toegeken word en kan meer permanente, langtermyn werk in die privaat sektor geskep word. 77% van jong mense ondersteun die idee. Wat is die probleem?

Youth development in our province is an ­unfulfilled promise. It has become a cheap phrase that rolls off the tongues of politicians and ­incompetent state officials. Let’s change this once and for all by implementing the youth wage subsidy which is the best way to address youth unemployment and release the creative potential that lies within our province now. Ons kan nie meer wag nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *