DA will unlock youth potential through quality tertiary education and training

By Tjaart van der Walt, DA Mangaung Councillor, Free State DA Youth Deputy Chairperson and DASO Coordinator:

The below speech was delivered by Cllr Tjaart van der Walt during the Youth Day debate held at the Free State Provincial Legislature Thursday 11 June 2015.

Agbare voorsitter, Agbare lede. Dumelang, ke a le dumedisa bohle.

Die herdenking van Jeugdag is belangrik om ons te herinner aan die kardinale rol wat die jeug gespeel het in die beëindiging van apartheid, sowel as die rol wat hulle steeds moet speel in die storie van Suid-Afrika. 16 Junie herinner ons aan die mag wat die jeug besit om die land en Wêreld se toekoms te vorm. Vandag, soos in 1976, dra die jeug steeds die belangrike verantwoordelikheid om te veg vir geregtigheid. Hierdie keer veg ons vir toegang tot gehalte tersiëre opvoeding.

Om ons vorige leier en huidige premier van die Wes Kaap, Helen Zille aan te haal: “Die voorsiening van gehalte onderwys is die mees belangrike bemagtigingsgeleentheid wat `n regering aan jongmense kan verskaf”.

Die DA glo vas dat armoede en ongelykheid slegs oorwin kan word deur kwaliteit onderwys en opvoeding.

Examples of the failures plaguing our higher education system are plentiful: 100 000 Technical Vocational Education and Training and Further Education and Training students who have completed their studies and have not received their certificates, some have been waiting since 2007. This stops them from accessing decent jobs. Half of the South African students who are financially needy and academically deserving do not receive funding from government loans and bursaries.

Maar, daar is hoop agbare voorsitter!

Die jeug word nie meer gevange gehou deur die blinde ondersteuning van `n politieke party wat nogsteeds ry op die rug van hul bevrydingsreputasie nie. Nee, ons jeug weeg eerder die huidige optrede, beleid en regeringsresultate van verskillende politieke partye op, en kies dan die party wat die beste toekoms vir hulle bied. Voorbeelde hiervan vind ons in die eerste oorwinning van die DA Studente Organisasie by die Nelson Mandela Metropolitaanse Universteit in 2011 en in Mei hierdie jaar ook by die Universiteit van Fort Hare – die almamater van president Mandela en ander belangrike vryheidsfigure.  Beide hierdie aardskuddende verskuiwings in stempatrone was direkte gevolg van die aksies deur die DA Studente Organisasie om op te staan vir die regte van ons studente.

To transform our higher education system once governing, the DA will firstly focus on improving and reforming funding for students. For example more money needs to be made available through the National Student Financial Aid Scheme, NSFAS, for deserving students, then the attractiveness and availability of artisanship’s must be revamped from its current state of maladministration and mismanagement of SETAs which is resulting in underspending of the available funding. Just this past weekend the DA Youth visited the Youth of Botshabelo where more than half of the youths attendance indicated they are interested one or the other specific type of artisanship, but they have had no information or opportunity to pursue this.

Saam met befondsing moet die kwaliteit van opvoeding ook drasties verbeter word. Baie matrikulante wat kwalifiseer vir Tersiëre studies beleef `n leemte in die basiese vaardighede wat nodig is vir die suksesvolle voltooiing van hul studies. Hierdie is vaardighede wat hulle op skool moes geleer het. So ook moet befondsing van Universitiete gelyk wees aan wat van hulle verwag word in terme van die getalle studente wat hulle moet oplei asook die basiese vaardighede wat hulle nou aan studente moet oordra. Dit help ook nie studente word aangemoedig om in `n vakrigting te studeer wat weinig geleenthede vir indiensneming het nie, daarom sal gekonsentreer moet word daarop om die rigtings waarin daar `n aanvraag is te bevorder.

Honourable chairperson

Our education system is letting down the June 16 protesters as well as every generation since and specifically our current youths. But the DA will keep on fighting for Freedom, Fairness and Opportunity in higher education. And hope will prevail!

Ke a le boha