D-dag verby vir Stadsraad

By Bertus Le Roux, DA Wyksraadslid, Potchefstroom:

Die Demokratiese Alliansie het sy misnoeë uitgespreek nadat die Tlokwe Stadsraad weereens ‘n belofte aan sy inwoners verbreek het.

Die uitgerekte herstel-en bouwerk aan Albert Luthuli-laan is steeds nie klaar nie, ten spyte van ‘n ooreenkoms tussen die Stadsraad en huidige kontrakteur dat die padopperlvak teen 5 Junie voltooi sou wees.

Die ooreenkoms het ook vereis dat die kontrakteur homself skriftelik verbind om al sy kontraktuele verpligtinge na te kom – onder andere dat die projek betyds klaar sal wees, asook goeie gehalte werk en vakmanskap gelewer sal word.

Die gesloer het inwoners warm onder die boordjie en het die opeenhoping van verkeer tot gevolg wat reeds tot verskeie botsings bygedra het.

Die kontrakteur het sover gegaan om ‘n brief aan die plaaslike koerant te skryf waarin hy hom tot sekere voorwaardes verbind – ondermeer ‘n dringende omkeerstrategie en om vinniger te werk. Die kontrakteur het glo erken ‘n kontantvloei-probleem dra by tot die slakkepas waarteen hulle werk.

Die DA het telkemale sy stem laat hoor en aanbeveel dat die kontrak opgeskort word en dat ‘n bevoegde kontrakteur aangestel moet word om die projek af te handel.

Hoewel die stadsraad saamgestem het dat die projek baie belangrik is, is daar steeds nie teen die kontrakteur opgetree nie.

Die DA sien hierdie as ‘n tendens in Noordwes waar kontrakteurs op bedenklike wyse  tenders bekom en nie die mas opkom wanneer hulle die diens of produk moet lewer nie.

Daarom sal die DA nou ‘n ondersoek loods na die spesifieke tendertoekenning en hoe die kontrak bestuur is. Daar sal ook indrinend gekyk word na betalings aan die kontrakteur veral omdat die DA by vorige geleentheid gevra het dat geen ongeskeduleerde betalings aan die kontrakteur gemaak moet word nie.